18.12. asennus on sisältänyt seuraavan uuden toiminnallisuuden


Sähköinen allekirjoitus


Lisätty järjestelmään huomautus, joka huomattauttaa käyttäjää, jos sähköisen allekirjoitukseen puhelinnumeron on lisätty väärässä muodossa. Sähköisessä allekirjoituksessa puhelinnumeron tulisi olla muodossa +358501234567 taikka 0401234567.


___________________________________________________________________________________________


19.11. asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset

- Tiedostokirjastossa oleville tiedostoille voidaan antaa metatieto
- Hälytyksien poistaminen käytöstä onnistuu yhdellä valinnalla Hälytykset-valikosta
- Sopimusten haku päivämäärätiedolla korjattu
- Tilaajavastuutietojen tarkastaminen onnistuu kokonaisnäkymästä
- Sähköisen allekirjoituksen prosessia nopeutettu suurten liitetiedostojen osalta
- Sopimuksen osapuolten valintaa parannettu lisäämällä vetovalikko
- Sopimuspohjalle voidaan asettaa kiinteitä salassapidettäviä kohtia.

----------------------------------------------------------------------------------------------

22.10. asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset

Raportoinnille lisätty Status erilliseksi kriteeriksi
- Englannin kielinen termi "Non-repudiation document" päivitetty suomeksi "Sähköisen allekirjoituksen asiakirja"
- Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten voimassaoloa parannettu dashboard-näkymään
- Käytössä olevien allekirjoituspalveluiden nimet yhtenäistetty
- Sopimuksen ulkoiselle kommentoinnille lisätty sähköpostitunnistautuminen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26.9. asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset

Sopimuskokonaisuuksia voidaan hakea diaarinumerolla

Sopimuskokonaisuudelle voidaan antaa diaarinumero, jonka avulla sopimuskokonaisuutta voidaan hakea haku-toiminnollaDocuSign-käyttäjiä koskeva päivitys:

Allekirjoitusprosessin päätteeksi järjestelmä muodostaa vain yhden sopimusdokumentin, jonka osaksi muodostuu myös allekirjoitusprosessin tiedot.


Muita uudistuksia järjestelmässä: 

 • Järjestelmään on tehty parannuksia koskien hälytyksiä, jotka hälyttävät toimittajan tilaajavastuutiedoissa olevista puutteista. Joissain tapauksissa sähköpostiviestit tai hälytykset eivät menneet henkilölle, jonka olisi tullut vastaanottaa tiedot puutteista.


____________________________________________________________________________________________________________________________________

28.8.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset:  


Mahdollisuus muokata luku- ja muokkausoikeuksia massamuutoksena sopimuskorin avulla

Sopimuskorin avulla on mahdollista vaihtaa useiden sopimusten vara- ja vastuuhenkilöitä, lukuoikeuksia sekä muokkausoikeuksia. 
Sopimuksen numerointi

Organisaatio voi määritellä sopimusten numerointitavan, jonka jälkeen sopimusnumerointi generoituu juoksevasti asetetulla tavalla. Käyttäjän on kuitenkin mahdollista muokata sopimuksen numeroa sopimuskohtaisesti. Muutos organisaatiokohtaiseen numerointiin on mahdollista tehdä tuotehallinnan toimesta. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, olethan yhteydessä tukeen. Sopimuspohjan kuvaus

Pääkäyttäjä voi lisätä sopimuspohjalle kuvauksen, jossa hän voi antaa sopimusvastuuhenkilöille ohjeita sopimuspohjan käyttöön. Uutta sopimusta luotaessa sopimuspohjan pohjalta, sopimuspohjalle annettu kuvaus löytyy info-painikkeen alta. 
Muita uudistuksia järjestelmässä:

 • Excel-raportointiin mahdollisuus saada seuraavat tiedot: toimittaja, tilaaja sekä vastuuhenkilöt    
 • Mahdollisuus tuoda sopimukselle useita lauseita lausekirjastosta kerralla, joko metatiedolle tai sopimuskohdalle

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17.7.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset: 


Sähköinen allekirjoitus - liitteiden lataus allekirjoitusprosessin jälkeen

Nyt uudessa Avaintecin allekirjoitusprosessissa on mahdollisuus lähettää sopimuksen sekä allekirjoitusprosessin liitteet allekirjoittajille valmistuneen prosessin jälkeen. Käynnistäessäsi allekirjoitusprosessia muokkaa oletusviestiä ja laita täppä kohtaan "Lähetä sähköisen allekirjoitusprosessin dokumentit allekirjoittajille" jolloin järjestelmä lähettää kaikille allekirjoittajille sähköpostin päättyneen allekirjoitusprosessin jälkeen. Sähköpostissa on linkki, josta allekirjoittaja pääsee lataamaan sähköisen allekirjoitusprosessin sekä sopimuksen liitteet omalle koneelleen. 

HUOM. Linkki on voimassa vain 5 vuorokautta allekirjoituksesta sekä liitteet voi ladata vain kerran. Sähköinen allekirjoitus - muistuta allekirjoittajia

Voit muistuttaa allekirjoittajia laittamalla päälle "Muistuta allekirjoittajia" -toiminnon, joka lähettää muistutuksen vuorossa olevalle allekirjoittajalle, jos tämä ei ole käynyt allekirjoittamassa sopimusta vuorokauden loppuun mennessä. Muistutus lähetetään kerran päivässä joka päivä siihen asti kunnes allekirjoitus on saatu tai allekirjoitusprosessi päättyy tai keskeytetään. Uuden Avaintecin allekirjoituspalvelun muistutustoiminnon lähettämä sähköposti sisältää myös linkin allekirjoittamaan. Sopimuskokonaisuuden tiedote Työpöydälle

Sopimuskokonaisuuden tiedote on nyt mahdollista julkaista Työpöydälle. Valitse sopimuskokonaisuus ja tee sille uusi tiedote. Lisää tiedotteen julkaisukohteisiin Työpöytä ja aseta tiedote voimassa olevaksi. Kun sopimuskokonaisuuden alla on voimassa olevia sopimuksia ja tiedote on voimassa oleva, tiedote näkyy Työpöydällä sopimuskokonaisuuden sopimuksilla: Tilaajavastuu

Tilaajavastuutietojen tarkistus voidaan halutessaan jättää tekemättä halutun toimittajan kohdalla ottamalla täppä pois kohdasta "Tilaajavastuutiedot tarkistetaan".  


Muita uudistuksia:

 • Paranneltu sopimusten taulukkonäkymän visuaalisuutta sekä selailtavuutta. Taulukkonäkymä avautuu nyt sivuittain ja näkymän alareunasta voidaan vaihtaa sivua. 
 • Dynaamisen hankintajärjestelmästä voidaan nyt luoda sopimuskokonaisuus * liittyy Cloudia Kilpailutuksen kilpailutusintegraatioon
 • Muutettu Cloudia Sopimuksen lähettämien viestin lähettäjän nimeksi näkymään viestin lähettävän organisaation nimi noreply@cloudia nimen sijaan. Viestit lähetetään kuitenkin edelleen osoitteesta noreply@cloudia.fi


-------------------------------------------------------------------------------------------------

19.6.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset: 


Uusi Avaintec sähköinen allekirjoitus

Avaintecin sähköistä allekirjoituspalvelua on uudistettu, jotta allekirjoitusprosessi olisi entistä joustavampi. Huomioithan, että syyskuuhun saakka on kaksi eri vaihtoehtoista tapaa allekirjoittaa sopimus Avaintecin palvelun kautta ja tulevaisuudessa uusi allekirjoituspalvelu tulee korvaamaan vanhan prosessin. Ohjeet uuteen sähköiseen allekirjoitukseen löytyvät täältä.


Uudessa allekirjoituspalvelussa on seuraavia muutoksia:

 • Allekirjoitusosapuolia voidaan lisätä useampia sekä tilaajaksi että toimittajaksi. Yhteensä allekirjoittajia yhdellä sopimuksella voi olla 10 henkilöä. 
 • Voit halutessasi määritellä allekirjoituksen tapahtuvan vuorotellen alkaen toimittajan ensimmäisestä allekirjoittajasta. Mikäli valintaa ei tehdä lähtevät allekirjoituskutsut kaikille allekirjoitusosapuolille yhtä aikaa. 
 • Allekirjoitusprosessille on nyt myös mahdollista asettaa määräaika sekä lisätä oma saate allekirjoittajille lähtevään viestiin. 
 • Jotta allekirjoittaminen voidaan toteuttaa, tarvitaan jokaiselta allekirjoittajalta nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tunnistautumisessa käytetään sekä sähköpostiosoitetta että puhelinnumeroa. Allekirjoittajan klikatessa sähköpostiin tulleessa viestissä olevaa allekirjoituslinkkiä hän syöttää sivulle avautuvaan näkymään sähköpostiosoitteensa ja klikkaa matkapuhelimen kuvaa. Tämän jälkeen allekirjoittaja saa tekstiviestillä vahvistuskoodin, jonka hän syöttää ruudulla näkyvään kenttään. Tätä tunnistautumistapaa käytetään, jotta vältytään siltä, että sopimustiedot joutuisivat vääriin käsiin mikäli esimerkiksi syötetty sähköpostiosoite olisi väärä. 

KUVA: Tunnistautuminen allekirjoituspalveluun tapahtuu sähköpostiosoitteella sekä matkapuhelimeen lähetetyllä tunnuskoodilla


Allekirjoitusprosessien historia tallennetaan sopimuksen katselunäkymän Historiatiedot -välilehdelle osioon sähköinen allekirjoitushistoria.


Tekstin muotoilu (RFT Rich text format)

* Asiakastestaus - kysy tuesta

Käyttäjillä on nyt mahdollisuus testata ja kokeilla sopimuskohdissa olevaa tekstin muotoilua. Sopimuskohdille syötettyä tekstiä on nyt mahdollista muokata muuttamalla tekstin kokoa, lihavoimalla, kursivoimalla, yli- ja alleviivaamalla, sekä lisäämällä värejä, sisennyksiä tai listoja. Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, otathan yhteyttä Cloudian asiakastukeen ja toimitamme ohjeet sekä mahdollisuuden toiminnallisuuden testaukseen.  


KUVA: Sopimuskohdan tekstin muotoilu


Seuranta - Dashboard

Seuranta -valikkoon on lisätty Dashboard, jossa on nähtävillä neljä eri widgettiä. 

 • Sopimusten tilat
 • Ennakoidut arvot / yksikkö
 • Sopimusten vastuuhenkilöt
 • Omat muistutukset

Widgettejä voidaan suodattaa kynän kuvasta. Dashboard on näkyvillä Seuranta -valikossa vain henkilöille, joilla on mahdollisuus editoida sopimuksia (pääkäyttäjä, yksikön pääkäytättäjä sekä sopimusvastuuhenkilö).

KUVA: Seuranta -valikon Dashboard kohdasta avautuvat neljä erilaista widgettiä.


Muutoksia sopimuksen hakuun 

Sopimuskaudella sopimuksen hakeminen on nyt entistä helpompaa. Nyt voit määritellä haluatko tarkastella tiettynä ajankohtana alkavia/päättyviä sopimuksia valitsemalla ajankohdan alasvetovalikosta tai määrittämällä oman ajankohdan. Aikakaudelle löytyy alasvetovalikosta erilaisia vaihtoehtoja tai myös mahdollisuus syöttää oma ajankohta. Voit myös määritellä otetaanko mukaan optiokausi vai ei. 


KUVA: Kuvassa haetaan viimeisen 12 kuukauden aikana päättyneitä sopimuksia 


Muita uudistuksia asennuksessa:

 • Sopimusten hakuun on lisätty mahdollisuus hakea sopimuksia sopimuksen allekirjoitustyypillä (normaali manuaalinen allekirjoitus, Docusign, Avaintec)

 • Voimassa oleva optiokausi on merkitty tähdellä sopimuksen perustiedot -osiossa Katselu -näkymässä. 
 • Muokattu tilaaja sekä toimittaja -tietojen osoitetietoja niin, että katuosoite, postinumero sekä kaupunki kirjoitetaan omiin kenttiin
 • Lisätty sopimuspohjan nimi näkyviin sopimuspohjan muokkaustilaan
 • Sopimuskohdan teksti on linkitetty sopimuskohdan otsikkoon niin, että otsikko ei jää yksin dokumentin toiselle sivulle (#50927)
 • Ulkoisille vastaanottajille lähetetystä merkkipaalun muistutuksesta on poistettu linkki Cloudia Sopimukseen


------------------------------------------------------------------------------------------------

22.5.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset: 


Kelluva tallennuspainike

Sopimukselle on tullut "Tallenna" -painike, joka liikkuu käyttäjän mukana eli ns. kelluu. Nyt voit siis tallentaa sopimuksen heti tekemäsi muutoksen jälkeen eikä sinun tarvitse rullata järjestelmän alalaitaan painaaksesti "Tallenna" -painiketta. Kun muokkaat sopimusta, "Tallenna" -painike liikkuu mukana. Sopimukset taulukkonäkymässä

Sopimusten hakulistaus on nyt mahdollista vaihtaa taulukkonäkymäksi. Taulukkonäkymä näyttää jokaisen sopimuksen kohdalta sarakkeissa sopimuksen tunnisteen, nimen, tilan, alkamis- ja päättymispäivän, vastuuhenkilön sekä toimittajan. Sopimuksia voi myös lajitella sarakkeiden otsikon mukaan. Voit myös itse valita mitä taulukkokenttiä näkymässä näytetään.  • Dokumentin alatunnistekirjastoon on lisätty mahdollisuus tarkastella kirjastoon tallennettujen alatunnisteiden esikatselua pdf -kuvakkeesta. 
 • Sopimuksen tila "Keskeneräinen" (In progress) termi vaihtui termiksi "Luonnos" (Draft)
 • Sopimuksen dokumentti -osioon on lisätty huomautusteksti: "Dokumenttia voidaan muokata vain sopimuksen ollessa "Luonnos"-tilassa. Tallenna sopimus nähdäksesi muutokset esikatselunäkymässä."
 • Kilpailutuksesta/Sourcingista tuodun liitteen tarkemmat tiedot ovat nyt saatavilla liitteen kohdalla olevasta kolmen viivan painikkeesta. "Tiedot" -valinnan takaa avautuvat tiedot liitteen lisäämisajankohdasta sekä lisääjästä. *liittyy kilpailutusintegraatioon


------------------------------------------------------------------------------------------------

24.4.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset: 


Hallinnoi sopimuksen elinkaarta merkkipaalujen avulla 

* mikäli haluat tutustua toimintoon ennen syksyä, ota yhteyttä Cloudian asiakastukeen

Tyypillisesti sopimukset kuvaavat tavaran tai palvelun siirtymistä tietyn ajanjakson aikana, ja niihin sisältyy päivämäärät ja aikataulut. Merkkipaalut-toiminnallisuus on suunniteltu tarkkailemaan sopimusten edistymistä seuraamalla tärkeimpiä tapahtumia sopimuksen elinkaaren aikana. Merkkipaalu voi yksinkertaisesti olla muistutus tietystä tapahtumasta tai sisältää joukon tehtäviä, jotka tulee suorittaa määräaikaan mennessä.


Merkkipaalut tulevat korvaamaan nykyiset tehtävät ja tehtäväluettelon ominaisuudet. Olemassa olevat tehtävät ovat yhteensopivia merkkipaalujen kanssa, mikä tarkoittaa, että vanhoja tietoja ei menetetä uuteen siirryttäessä. Käyttäjillä on mahdollisuus tutustua toiminnallisuuteen syyskuuhun 2019 saakka, jolloin nykyiset tehtävät ja tehtäväluettelo poistuvat käytöstä. Annamme mielellämme tukea siirtymän helpottamiseksi. Ohjeet toiminnallisuuteen löytyvät täältäMicrosoft Word -tuki 

Monet sopimukset on kirjoitettu käyttäen Microsoft Wordia, joka on maailman suosituin tekstinkäsittelyohjelma. Nyt sinun on mahdollista työskennellä saumattomasti Cloudia Sopimuksen ja Microsoft Wordin välillä, koska asiakirjoja voidaan viedä ja tuoda järjestelmään helposti. Lausekkeet tunnistetaan automaattisesti ja liitetään sopimukseen. Myös kuvat ja taulukot tunnistetaan ja lisätään sopimuslausekkeina. Tarkemmat käyttöohjeet toimitetaan tämän kuukauden aikana tukiportaaliin. 


Uusi sopimus voidaan luoda tuomalla Word -dokumentti järjestelmään. Järjestelmä muodostaa Word -dokumentista rakenteisen sopimuksen Microsoft Word tyylien mukaan. 


Myös sopimuskohtia voidaan tuoda Word-dokumentilta olemassa olevalle sopimukselle, jolloin voidaan valita korvataanko olemassa olevat sopimuskohdat tuoduilla, lisätäänkö kaikki tuodut sopimuskohdat vai vain uudet sopimuskohdat. 


Myös sopimus, joka on luotu Cloudia Sopimuksessa voidaan viedä Wordiin, tehdä muutoksia sopimukseen ja tuoda sopimus takaisin järjestelmään. Sopimuksen saa ladattua Word-dokumenttina Dokumentti -osiosta.  
Export workflow

Sopimustyyppiin voi linkittää työnkulun, jossa ladataan sopimuksesta Word -muotoinen dokumentti ja se lähetetään kommentoitavaksi ulkoisille vastaanottajille. Vastaanottajat voivat tehdä dokumenttiin muutoksia ja lopullinen dokumentti voidaan ladata takaisin järjestelmään sopimusdokumentiksi. 


Webinaari merkkipaaluista ja Microsoft Word -tuesta

Uusista ominaisuuksista järjestetään webinaari 20.5. klo 10-11, jossa uusia toiminnallisuuksia esitellään tarkemmin. Ilmoittaudu mukaan saadaksesi kaiken hyödyn Cloudia Sopimuksen käytöstä! Ilmoittaudu täältä.

 

Hälytykset

Käyttäjä voi itse määritellä haluaako hän järjestelmän tuottamat hälytykset sähköpostilla vai järjestelmään vai molempiin.  
Uudistuksia Tilaajavastuu -toiminnallisuuteen

Sopimuksen toimittaja -kohdassa voit tarkistaa tilaajavastuutiedot, ladata Tilaajavastuu -raportin sekä liittää Tilaajavastuu -raportin sopimuksen liitteeksi. Kun liität Tilaajavastuu -raportin sopimuksen liitteeksi, raportti tallentuu myös sopimuksen historia -osion tilaajavastuuraportit -kohtaan. Järjestelmä lataa jokaisesta toimittajasta Tilaajavastuu -raportin kvartaaleittain ja tallentaa tämän tietokantaan. Tämän lisäksi toimittajan raportit voidaan ladata ZIP-pakettina. 


Muita uudistuksia:

 • Muistutusten hälytykset lähetetään vastaanottajalle nyt yhtenä koostesähköpostina yön aikana
 • Sopimuksen arvon jyvitys voidaan nyt tehdä myös optiokausille sekä arvomääriä voidaan muokata manuaalisesti

 • Sopimuksen haku hakee nyt myös sopimukselle lisätyistä linkeistä

 • Luotujen sopimusten lukuoikeuksien oletusarvoksi sopimuksen luojan oma organisaatioyksikkö. * erikseen pyydettävä lisätoiminto 
 • Kilpailutusintegraation kautta sopimuskohtiin haetut tekstit eivät ylikirjoita sopimuskohdalla olemassa ollutta tekstiä * liittyy kilpailutusintegraatioon

Cloudia Työpöytä

 • Mahdollisuus luoda sopimukselta tilaus Cloudia Tilaukseen *liittyy Cloudia Tilaukseen


-------------------------------------------------------------------------------------------------

20.3.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset: 


Käyttäjähallinta uudistuu

Asennuksessa on uudistettu käyttäjähallinnan ulkoasua. Tämän lisäksi myös käyttäjien hallinnointi on hieman muuttunut. Tarkemmat ohjeet käyttäjien hallinnointiin sekä uudistuneeseen käyttäjähallintaan löydät täältä. Uudistuksen myötä on mahdollista asettaa Cloudian järjestelmille sekä käyttäjäkohtainen että organisaatiokohtainen järjestelmän oletuskieli. 


Käyttäjähallinnan uudistuneelta etusivulta näet nyt omat perustietosi, käyttäjätunnuksesi, organisaatiosi sekä yksikkösi, sekä sinulle myönnetyt roolit Cloudian järjestelmissä. Tämän lisäksi voit muokata omia perustietojasi, vaihtaa salasanan sekä tarkistaa organisaatiosi pääkäyttäjien yhteystiedot.  Kuvaus -kenttä metatiedoille

Myös metatiedoille on nyt mahdollista lisätä kuvaus -kenttä, jossa pääkäyttäjä voi antaa ohjeistusta metatiedon käytöstä sopimusvastuuhenkilöille. Vastaava toiminnallisuus löytyy jo myös sopimuskohdilta. Ohjeteksti avautuu sopimuksella ”Kuvaus” painikkeen takaa.  Myös etsittäessä metatietoa kirjastosta, kyseinen kuvaus -kenttä on näkyvillä:


Sopimuksen hyväksyntäprosessi

Sopimuksen hyväksyntäprosessiin on nyt mahdollista lisätä käyttäjäryhmä. Cloudia Sopimuksessa sopimustyyppiin voidaan liittää työnkulku sopimuksen hyväksyntää varten, jolloin tämän tyypin sopimukset tulee hyväksyttää valituilla henkilöillä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Nyt hyväksyjiksi on mahdollista lisätä käyttäjäryhmä. Tarkemmat ohjeet sopimuksen kyseiselle työnkululle löydät täältä.Sopimuksen tunniste ylätunnisteeseen

Mahdollisuus lisätä sopimuksen tunniste näkyviin sopimusdokumentille. Sopimuksen dokumentti -osiossa kohdassa "Sopimusdokumentin ylätunniste" voidaan valinnalla "Sisällytä sopimuksen tunniste ylätunnisteeseen" lisätä tunniste näkymään sopimuksen pdf -dokumentin ylätunnisteessa. 


 • Korjattu Tilaajavastuutieto -toiminnallisuuden tekstejä englanninkielisellä käyttöliittymällä


-------------------------------------------------------------------------------------------------

20.2.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet sekä korjaukset:


 • Sopimuspohjien hakunäkymään on lisätty tieto sopimuspohjan omistajasta sekä omistajan yksiköstä (#41948) 
 • Muokattu sopimusten hakua allekirjoituspäivämäärällä. Sopimuksia voi nyt hakea myös manuaalisesti allekirjoitetun päivämäärän perusteella sekä päivämäärä välillä. 
 • Tilaajavastuuintegraatioon on lisätty mahdollisuus ladata päivitetty tilaajavastuutietoraportti. 
 • Korjattu sopimuskohtien numerointia
 • Korjattu kommenttikierrosta niin, että sopimusdokumentti avautuu myös ulkoisille käyttäjille


-------------------------------------------------------------------------------

30.1.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Uusi sähköinen allekirjoitus

Poiketen 23.1.2019 lähetetystä tiedotteesta uusi sähköinen allekirjoitusprosessi ei ollut mukana 30.1.2019 tehtyä asennusta. Johtuen saamastamme asiakaspalautteesta sekä odottamattomista olosuhteista päätimme siirtää allekirjoitusprosessin asentamista. Pahoittelemme tilannetta ja jatkamme työskentelyä allekirjoitusprosessin parissa, jotta voimme varmistua toiminnon vastaavan meidän laatuvaatimuksia. 


Sopimuksen liitteille kansiorakenne

Sopimuksen liitteitä ja muita liitteitä voidaan nyt järjestellä kansiorakenteen avulla. Järjestelemällä sopimuksen liitteet ja muut liitteet kansioihin, liitteet on helppo löytää ja niitä on helppo hallinnoida. Liitteille on mahdollista luoda kansioita sekä alikansioita liitteille. Kansioita ja tiedostoja voidaan siirrellä haluttuun paikkaan hiirellä raahaamalla. Tiedostot avautuvat kuten ennenkin tiedoston nimeä klikkaamalla. Ohjeet kansiorakenteen käyttämiseen löytyvät artikkelista luo sopimusJärjestä haku

Järjestelmään on lisätty mahdollisuus järjestellä hakulistauksia pop-up ikkunoissa. Järjestystä voi muokata esimerkiksi lisättäessä metatietoja tai sopimuskohtia sopimukselle, valittaessa sopimuspohja sopimukselle tai lisättäessä lauseita lausekirjastosta. 
Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset: 

 • Korjattu ongelma liittyen toimittajan lisäämiseen sopimukselle (#44862)


-----------------------------------------------------------------------------

9.1.2019 asennus on sisältänyt seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 • Metatiedoille sekä sopimuskohdille on lisätty kuvaus -kenttä. Luotaessa metatietoja tai sopimuskohtia kirjastoon, voidaan kohdille laatia kuvaus -kenttään ohjeistusta ko. kentän käyttöä varten sopimuksella. (#21216) * erillinen lisätoiminnallisuus
 • Tästä asennuksesta lähtien järjestelmä tallentaa automaattisesti tilaajavastuuraportin jokaisesta toimittajasta kerran kvartaalista. Sopimuksen katselunäkymän perustiedot -osiosta voit ladata tilaajavastuuraportit pakattuna ZIP-tiedostona omalle koneellesi. Aikaisemmin järjestelmästä pystyi hakemaan vain toimittajan uusimman tilaajavastuuraportin. liittyy tilaajavastuuintegraatioon
 • Lisätty reklamaatiotyypin kuvaus näkymään kaikissa paikoissa, joissa reklamaatiotyyppi on näkyvillä. Kuvaus näkyy joko kokonaan tai sitten pienen info-ikonin takaa (#21227)
 • Jos sopimuskokonaisuudelle on lisätty kuvaus, käyttäjä voi halutessaan laittaa kuvauksen kopioitumaan sopimuskokonaisuuden alle luotaville sopimuksille toiminnolla 
 • Komissioraportointiin on lisätty mahdollisuus ladata Excel -raportti, jossa on listaus siirtymättömistä myynneistä. Myyntitiedot eivät välttämättä siirry, jos tarjoajan tiedot ovat tallennettu järjestemään virheellisesti. Raportti löytyy kohdasta "Siirtymättömiä myyntejä" - "Lataa virheelliset toimittajatiedot" * liittyy komissioraportointiin
 • Lisätty sopimusten hakuun mahdollisuus hakea sopimuksia sähköisen allekirjoituspäivän perusteella 


Asennus on sisältänyt myös seuraavat korjaukset: 

 • Korjattu sopimusraportin sarakkeiden kieli käyttöliittymän kieleksi
 • Korjattu tilaajatiedon tallentumista sopimuksen perustiedot -osiossa