Cloudia Pienhankinta käyttökoulutus – ota sähköinen kilpailuttaminen haltuun kynnysarvon alittavissa hankinnoissa


Cloudia Pienhankinta tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun organisaationne pienhankintojen kilpailuttamiseen. Toiminto voidaan ottaa käyttöön erillisenä kokonaisuutena tai se voi olla osana Cloudia Kilpailutuksen laajempaa ratkaisua (kansallisen- ja EU-kynnysarvon ylittävää).


Pienhankinta mahdollistaa kilpailutuksen niin yksinkertaisella pienhankintatarjouspyynnöllä kuin kevennetyn kilpailutuksen lomakkeellakin. Vaihtoehdot varmistavat helppokäyttöisyyden ja yksinkertaistaa sähköisen kilpailuttamisen prosessin aina hintakilpailutuksista monipuolisiin hinta- ja vertailuperusteiden pisteytyksiin. Tule siis kuuntelemaan, kuinka ottaa sähköiset hankinnat mukaan myös pienhankintoihin.


Koulutuksen sisältö:

 • Cloudia Pienhankinnan yleisesittely
 • Tarjouspyynnön laadinta
 • Tarjouspyynnön hallinnointi
 • Tarjousten avaaminen ja vertailu, hankintapäätös, toimeenpano
Cloudia Kilpailutus – Hinta- ja vertailuperusteiden pisteyttäminen


Olipa kyseessä kynnysarvon alittava hankinta tai EU-hankintailmoitus, voidaan Cloudia Kilpailutuksessa hyödyntää hinta- ja vertailuperusteiden pisteyttämistä. Tässä koulutuksessa paneudumme yksinkertaisen esimerkin kautta pisteytyksen asettamiseen ja hyödyntämiseen vertailuvaiheessa. HUOM! Kevennetyssä kilpailutuksessa on käytössä vanha kriteeristö, jonka ohjevideo löytyy alapuolelta


Koulutuksen sisältö:

 • Soveltuvuusvaatimukset
 • Hankinnan kohteiden asettelu
 • Hinta- ja vertailuperusteiden pisteyttäminen
 • Vertailu

Kenelle: Koulutus sopii sekä uusille järjestelmän käyttäjille että käyttöönottokoulutuksen kertaajille.Cloudia Pienhankinta - Kevennetty kilpailutus


Hinta- ja vertailuperusteiden webinaari vanhalla kriteeristöllä: 
Kilpailutusintegraatio


Cloudia Kilpailutuksen ja Cloudia Sopimuksen välille on mahdollista kytkeä päälle integraatio, jonka avulla Cloudia Sopimuksessa laadittu sopimus voidaan liittää tarjouspyynnölle sopimusluonnokseksi sekä/tai hankintasopimuksella voidaan hyödyntää tarjouspyynnön ja tarjousten tietoja sekä dokumentteja. Kilpailutusintegraatio-koulutuksessa kuulet, kuinka ominaisuutta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti hankintasopimuksen laadinnassa.

Koulutuksen sisältö:  

 • Kilpailutusintegraatio prosessina
 • Sopimusluonnos tarjouspyynnölle
 • Tarjouspyynnön sekä tarjoustietojen hyödyntäminen hankintasopimuksen laadinnassa

Kenelle: Webinaari on tarkoitettu kaikille Cloudia Sopimusta käyttäville organisaatioille, joilla on käytössä Cloudia Kilpailutus tai Cloudia Sourcing.