Cloudia kilpailutus versiotiedote 27.12.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 

Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu EU-jälki-ilmoitukselle siirtyvä EUVL numero. Aiemmin jälki-ilmoitukselle siirtyi virheellisesti EU-ennakkoilmoituksen numero.
 • Korjattu ongelma, jossa hankintailmoituksen julkaisu ei onnistunut yhteyshenkilökentässä olleen välilyönnin takia
 • Korjattu tarjousten täsmennyspyyntöjen linkkien muodostumista
 • Korjattu EU-hankintailmoituksen muutokset-välilehden muodostumista
 • Korjattu saapuneet tarjoukset -osion kelvollinen tarjoaja tallennusta


Tarjouspalvelu

 • Korjattu tarjouksen tarkistusta, kun keskeneräinen tarjous avataan ensimmäisen kerran korjausilmoituksen julkaisun jälkeenCloudia kilpailutus versiotiedote 12.12.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus


Dynaaminen hankintajärjestelmä

* Erikseen tilattava lisätoiminnallisuus (kuuluu Hanselin sekä KL-kuntahankintojen puitesopimukseen)


Cloudia Kilpailutuksessa on nyt mahdollista tehdä dynaamisia hankintajärjestelmiä. Toiminnallisuus on oma erillinen modulinsa, joka löytyy Cloudia Kilpailutuksen etusivun ylävalikosta. Toiminnallisuus laitetaan vaiheittain päälle sen tilanneille hankintayksiköille tämän vuoden puolella. 


Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Ohjeet menettelyn käyttämiseen Cloudia Kilpailutuksessa löytyvät täältä: Dynaaminen hankintajärjestelmä
Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

Toimittajarekisteri

 • Korjattu uuden tarjouspyynnön aloittaminen toimittajarekisteriltäCloudia kilpailutus versiotiedote 28.11.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu yleisen avoimuusilmoituksen (tällä ilmoituksella ilmoitetaan muusta järjestelystä) ”Tähän ilmoitukseen on vastattava viimeistään”-kentän siirtyminen ilmoituksen PDF-dokumentille. Ennen korjausta dokumentille siirtyi teksti ”Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka”.
 • Täsmennyspyynnön lähettämiseen liittyvä tilanne on korjattu. Täsmennyspyyntöä ei voitu lähettää tapauksissa joissa tarjouspyynnön vertailuperusteeksi oli valittu tärkeysjärjestys.


Cloudia Suunnittelu

 • Korjattu kilpailutusprojektille lisättävän tilaajan tallentumiseen sekä poistoon liittyvä epävarmuus. Ennen korjausta, tilaajan lisääminen poisti aikaisemmin lisätyn tilaajatiedon sekä poistotoiminto poisti useita asetettuja tilaajia. Tämä tilanne ilmeni yksittäisissä kilpailutusprojekteissa.Cloudia kilpailutus versiotiedote 14.11.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus


Hankintapäätös useassa osassa

Hankintapäätös on nyt mahdollista tehdä useammassa vaiheessa. Kun hankintapäätöstä lähdetään laatimaan, valitaan ensin tarjoajat, joita hankintapäätös koskee. Tämän jälkeen hankintapäätöksen laadinta etenee normaalisti. Tarkemmat ohjeet hankintapäätöksen laatimiseen löytyvät täältä


Toimittajakohtainen hylkäyspäätös

Hylätylle toimittajalle on mahdollista lähettää toimittajakohtainen hylkäyspäätös "Saapuneet tarjoukset" -välilehdeltä. 

 1. Hylkää tarjoaja ottamalla täppä pois kohdasta "kelvollinen tarjoaja"
 2. Tallenna
 3. Tee poissulkupäätös

Tarkemmat ohjeet löydät saapuneiden tarjousten ohjeesta


Täsmennyspyynnön uudistukset

 • Kilpailutukselle tullut uusi välilehti "Täsmennykset", johon listautuvat kaikki täsmennykset niiden tilan mukaiselle välilehdelle: 
 • Kullakin välilehdellä löytyy, tilanteesta riippuen, alkuperäinen tarjous, täsmennetty tarjous, hankintayksikön laatima saate ja täsmennyksen lähetysaika. Välilehdiltä on myös mahdollista ladata zip-pakettina kaikki alkuperäiseen tarjoukseen tai täsmennettyyn tarjoukseen liittyvät dokumentit.
 • Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Lähetä viesti -toiminnallisuutta muutettu niin, että järjestelmä lähettää viestin jokaiselle tarjouspyyntöön tutustuneelle, vaikka mukana olisi käyttäjiä samasta organisaatiosta. 
 • Korjattu jälki-ilmoituksen aloitus käyttöoikeussopimuksen pohjalta
 • Korjattu raportin "Lataa raportti huutokaupan tapahtumista" avautuminen
 • Korjattu hintaliite -kriteeriä niin, että sen kohtaan ladatut tiedostot eivät tule dokumenttien zip-pakettiin, jos hintavertailua ei ole vielä aloitettu. 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu osatarjouksen muodostumista sekä lähetystä. Korjausilmoitus on joissain tapauksissa aiheuttanut tarjouksen lähetykseen tilapäisen viiveen. 
 • Korjattu ESPD-lomakkeen osion "Tarjoajaa koskevat tiedot" kohtia postinumero ja paikkakunta, johon syötetyt tiedot eivät kaikissa tapauksissa tallentuneet. 


Pienhankintapalvelu

 • Korjattu muut liitteet -kohtaan liitteiden tallentaminenCloudia kilpailutus versiotiedote 31.10.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Cloudia Kilpailutukseen on lisätty Puolustus- ja turvallisuusalan hankintailmoituksia. Lomakkeiden ohjeet julkaistaan tukiportaaliin tämän päivän aikana (1.11.). Uudet lomakkeet ovat: 
 • Voimassa olevalle puitejärjestelylle lisätty mahdollisuus vaihtaa toimittaja, jos toimittaja on vaihtunut esim. yritysjärjestelyiden tms. johdosta. Tähän ohjeet löytyvät puitejärjestelyn ohjeesta, joka löytyy täältä
 • Hankinnan kohteen kriteereihin on lisätty uusi kriteerityyppi nimeltään Hintaliite. Kriteerillä pyydetään toimittajia lataamaan sekä liite, joka sisältää hintoja että antamaan hintatieto. Hinta vertaillaan normaalisti suhde pienimpään -kaavalla. Hintaliitekriteeri on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti kahden kuoren menettelyssä. Järjestelmä käsittelee hintaliitekriteeri kohtaan ladatun tiedoston hintatietona eli ko. tiedostoa ei saa auki laatuvertailuvaiheessa vain vasta hintavertailussa. 
  • Ohjeita löytyy hankinnan kohteen kriteerit -artikkelin kohdasta kriteerityypit (linkki artikkeliin) ja hinta kysytään ja hintakriteeri -artikkelin kohdasta c) vaihtoehto (hintaliite) (linkki artikkeliin)


Tarjouspalvelu

 • Lisätty tarjoajalle mahdollisuus viedä ESPD-vastaukset ja kysymykset toiseen ESPD järjestelmään sekä mahdollisuus tuoda vastaukset takaisin Tarjouspalveluun. Ohjeet toiminnallisuuteen löytyvät täältä. 


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Lisätty EU-suorahankintailmoitukselle V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)" kysymys "Hyväksytäänkö julkaisu?"


Toimittajarekisteri 

*erikseen tilattava toiminnallisuus

 • Toimittajarekisteriltä on nyt mahdollista tehdä myös tarjouspyyntö "Erityisalat, kynnysarvon alittava"


Cloudia Pienhankinta

 • Korjattu pienhankintailmoituksen sähköpostijulkaisussa lähtevää sähköpostia Cloudia kilpailutus versiotiedote 17.10.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:

Toimittajarekisteri: 

* erikseen tilattava toiminnallisuus

 • Toimittajarekisteriltä on nyt mahdollista tehdä eri tyyppisiä tarjouspyyntöjä. Erityisalojen tarjouspyynnön lisäksi toimittajarekisteriltä voidaan nyt aloittaa kansallinen hankintailmoitus, EU-hankintailmoitus, Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut-hankintailmoitus sekä tietopyyntö. 
 • Kilpailutusjärjestelmän puolelta aloitetun tarjous- tai osallistumispyynnön voi nyt julkaista suoraan valitulle toimittajarekisterille.


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Poistettu järjestelmästä lähtevä sähköpostiviesti "sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdyistä sopimuksesta" näkyvyyden päättymisestä.
 • Korjattu puitejärjestely sekä minikisatoiminnallisuuksia
 • Minikilpailutuksilta on poistettu kelpoisuusvaatimus -välilehti. Minikisoissa ei enää esitetä kelpoisuusvaatimuksia, koska tarjoajien soveltuvuus on ratkaistu jo puitekilpailutusvaiheessa.
 • Korjattu ilmoituksen julkaisuun liittyvä tilanne, jossa julkaisuvahvistukseen kopioitui mallipohjalta tulevat hankintayksikön tiedot. 
 • Korjattu ESPD:n PDF-dokumenttia. Dokumentille ei tulostunut osion IV C-kohdan kaikkiin vaatimuksiin kirjoitetut tiedot. 
 • Korjattu ESPD:n päivittyminen Dokumentit -välilehdeltä. 


Pienhankinta

 • Korjattu pienhankinnan julkaisun tiedoksiantoon liittyvä tilanne.


Tarjouspalvelu

 • Alihankkijan ESPD dokumentille lisätty huomautus "Alla ESPD-kohdassa tarjoajalla tarkoitetaan alihankkijaa". 
 • Tarjouspyynnön tiivistelmä -välilehden tekstiä korjattu, jotta välilehden nimi näkyy kokonaan. Cloudia kilpailutus versiotiedote 3.10.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Hankintailmoitukselle "Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava" lisätty huomautus, jos yritetään julkaista erityisalojen kynnysarvon ylittävä hankinta kynnysarvon alittavaa ilmoitustyyppiä käyttäen. 
 • Poistettu järjestelmästä lähtevä sähköpostiviesti EU-jälki-ilmoituksen näkyvyyden päättymisestä
 • Korjattu "muut tiedot" -osion kentän "kokonaismäärä ja laajuus" tallennus
 • Korjattu kokonaishankinnan vertailutaulukon pdf-tulostetta niin, että dokumentilla näkyy teksti "kokonaishankinnan pisteet". Pdf:llä näkyi aiemmin virheellinen teksti, joka viittasi kohderyhmittäiseen pisteytysperusteeseen.  
 • Esitallennustekstit -toiminnallisuus mahdollistettu kaikilla järjestelmän kielillä
 • Suomenruotsalaisella käyttöliittymällä lomakkeiden pvm-kentät muutettu käyttämään Suomen formaattia dd.mm.yyyy 
 • Lisätty muutosilmoituksen esikatselusivulle ilmoitus, jos jonkun kentän merkkimäärä ylittyy
 • Korjattu Käyttöoikeussopimusta koskevan jälki-ilmoituksen näkyvyyttä yhtenäiseksi muiden jälki-ilmoitusten kanssa. Ilmoitukselle asetetaan oletuksena 30 päivän näkymisaika, jonka jälkeen ilmoitus arkistoituu. 
 • EU-ennakkoilmoituksen Direktiivi 2014/24/EU liittyvän valinnan yhteyteen lisätty selvennys "esimerkiksi tietopyyntö"
 • Tarjouspyynnön pdf:ltä poistettu kohta "Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin" jota ei enää voi muokata käyttöliittymällä. Ko. kohta on vanhojen lomakkeiden mukainen ja saattoi tulla tarjouspyynnön pdf:lle, jos ilmoitus aloitettiin mallipohjan tai vanhan ilmoituksen pohjalta. 
 • "Lisähankintojen alustava kesto" -kenttää ei tuoda hankintailmoituksen pdf:lle mikäli kenttä on tyhjä
 • Korjattu käyttöoikeussopimuksen mallipohjan muodostusta. Osion II tiedot kopioituvat nyt keskeneräiseltä ilmoitukselta normaalisti tallennetulle mallipohjalle. 
 • Korjattu "Sisäinen keskustelu" -toiminnallisuutta, jotta kilpailutuksen nimen eteen tulee huutomerkki vasta kun toimintoon tallennetaan viestejä. Aiemmin huutomerkki tuli jo kun avasi "Sisäinen keskustelu" -toiminnon. 
 • Korjattu ongelma tiedoksiannon liitteen avautumisessa. Tämä toistui yksittäisessä hankintapäätöksen tiedoksiannossa.
 • Korjattu keskeytysilmoitusta niin, että uusien tilastointikenttien tietoa ei viedä HILMAan. Tällöin HILMA hyväksyy keskeytysilmoituksen julkaisun.  
 • Korjattu vertailutaulukon muodostumista tapauksissa, joissa korjausilmoituksella on lisätty kriteereitä "hankinnan kohteen kriteerit" -osioon 
 • Korjattu mallipohjia niin, että mallipohjaan liitetyt liitetiedostot siirtyvät uudelle tarjouspyynnölle sekä toisinpäin. 
 • Korjattu tuotteen poistaminen korjausilmoitukselta


Cloudia Suunnittelu

 • Korjattu Cloudia Suunnittelun kautta tehtyä EU-hankintailmoitusta. Ilmoituksen nimeä muokatessa siihen ilmestyi ylimääräinen pilkku.


Cloudia Pienhankinta

 • Kevennetty kilpailutus -lomakketta korjattu niin, että ilmoituksen voi julkaista ilman Tarjouspalvelu valintaa (koskee organisaatioita, joilla on Cloudia Kilpailutus laaja järjestelmä käytössä)
 • Korjattu kevennetyn kilpailutuksen "Piilota hankintamenettely tarjoajille näytettävässä tarjouspyynnössä" -valintaa. Ko. valinta piilottaa pdf:ltä vain hankintamenettely -tiedon, jos muissa kentissä on tietoa. Jos osion kentät ovat tyhjiä piilotetaan koko osion tiedot. 


Tarjouspalvelu

 • Paranneltu Hanki-Tarjouspalvelun skaalautuvuutta, jotta Tarjouspyynnöt -osion kaikki kentät näkyvät kokonaan
 • Korjattu tarjouksen ESPD:n IV osaa niin, että numeeristen kenttien perään ei muodostu turhia desimaaleja 
 • Korjattu korjausilmoituksen kriteerien tallennusta niin, että jos "kaikki kohteet" kohdistus muuttuu, tarjoukselta poistetaan kaikki vastaukset ko. kriteeriin liittyenCloudia kilpailutus versiotiedote 19.9.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus:

* Erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Muutettu järjestelmän toimintaa siten, että EU-hankintailmoituksen korjausilmoituksella on mahdollista lisätä uusi kieli kohtaan ”IV.2.4.) Kielet, joilla tarjous voidaan toimittaa”.
 • Muutettu järjestelmän toimintaa siten, että EU-jälki-ilmoituksella voidaan ilmoittaa useita sopimuksia, vaikka hankintaa ei olisi jaettu osiin.
 • Korjattu ongelma, jossa kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyyntödokumentille tuli kohtaan ”Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa” error-teksti.
 • Korjattu ongelma, joka liittyi viranomaistietojen tarkastus -toiminnon antamaan virheilmoitukseen, joka ilmeni, jos tarjoaja ei ollut syöttänyt y-tunnusta tai jos y-tunnus oli syötetty väärässä muodossa.
 • Korjattu ongelma, jossa mallipohjalta siirtyi hankintailmoitukselle ”Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja” -kohdassa oleva tieto, jota käyttäjä ei pystynyt muokkaamaan.
 • Korjattu ongelma, jossa saapuneet tarjoukset eivät näkyneet joissain tapauksissa dokumentit -välilehdellä päättyneissä ja arkistoiduissa tarjouspyynnöissä.
 • Korjattu tilaajavastuutietojen hakemisessa satunnaisesti esiintynyt ongelma. Haettaessa tilaajavastuutietoja, järjestelmä ilmoitti tilapäisestä viiveestä.
 • Korjattu EU-jälki-ilmoitus ja Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta -lomakkeilla ilmennyt ongelma, joka liittyi siihen, että sopimuksen osan poistaminen ei poistanut kyseistä osaa PDF-tulosteelta.
 • Muutettu ”muokkaa” -toimintoa puitejärjestelyllä siten, että puitejärjestely ei siirry enää keskeneräiseksi. Jatkossa puitejärjestelyn muokkauksen voi tehdä lennosta ja se säilyy koko ajan voimassaolevana.
 • Korjattu uuden pienhankintayksikön luomisen yhteydessä esiintynyt ongelma.  


Hankintakalenteri:

* Erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Tehty muutos, joka mahdollistaa hankintayksikön käyttää vaihtoehtoista osoitetta Hankintakalenterissa.Cloudia kilpailutus versiotiedote 5.9.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

*erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Korjattu "Saapuneet tarjoukset" -välilehden latautuminen Tilaajavastuutietojen tarkistuksen jälkeen 
 • Korjattu tilapäisen viiveen aiheuttanut tilanne testiympäristöissä. Viive aiheutui, kun aloitti tarjouspyynnön lomakkeilla "Kynnysarvon alittava hankintailmoitus", "Suorahankinta" tai "Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava hankintailmoitus". 
 • Kun tehdään jälki-ilmoitus käyttöoikeussopimusta koskevan ilmoituksen pohjalta, järjestelmä muodostaa nyt oikean mallisen jälki-ilmoituksen, jonka HILMA hyväksyy. Aiemmin tehtäessä käyttöoikeussopimusta koskevasta ilmoituksesta jälki-ilmoitus toiminnolla "tee jälki-ilmoitus tämän hankintailmoituksen pohjalta" järjestelmä muodosti tavallisen EU-jälki-ilmoituksen.


Hankintakalenteri

 • Hankintakalenterin tulevat hankinnat kalenteria korjattu niin, että se näyttää vain valitun hankintayksikön tulevat kilpailutukset.


Tarjouspalvelu

 • Kysymysten lähetystä korjattu niin, että kysymys listautuu oikealle tarjouspyynnölle, vaikka tarjoajalla olisi useampia tarjouksia auki eri välilehdissä. 
 • Päivitetty "Jätetyt tarjoukset" -näkymässä näkyvä hankinnan kuvaus tulemaan aina kyseiseltä hankintailmoitukselta. Yksittäisessä tapauksessa hankinnan kuvaus oli periytynyt vanhalta mallipohjalta, jonka perusteella tarjouspyyntö oli aloitettu. 


Pienhankintapalvelu

 • Korjattu tarjouspyynnön PDF- ja HTML-dokumenttien avautuminenCloudia kilpailutus versiotiedote 22.8.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

*erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Korjattu minikilpailutuksen mukana olevan yhteisön muokkaus sekä poistaminen. 
 • Korjattu korjausilmoituksen julkaisua niin, että kun hankintailmoitus otetaan korjattavaksi vanha sähköinen allekirjoitusprosessi mitätöidään. Tällöin hankintailmoitus tulee joko allekirjoittaa uudelleen sähköisesti tai manuaalisesti, jonka jälkeen julkaisu onnistuu normaalisti. *koskee organisaatioita, joilla on käytössä sähköinen allekirjoitus
 • Jos kilpailutuksella on ollut mukana järjestelmän rakenteinen ESPD, paperitarjousten syöttö määräajan jälkeen ei ole enää mahdollista. 
 • Poistettu järjestelmästä lähtevä virheellinen sähköpostiviesti puitejärjestelyn muokkauksesta. 
 • Jaetun puitejärjestelyn muokkaus estetty puitejärjestelyn käyttäjältä. Vain puitejärjestelyn hallinnoija voi muokata jaettua puitejärjestelyä. 
 • Korjattu suorahankintailmoituksen kohtaa "V.2.4 Sopimuksen arvo" niin, että syötetyn arvon mukana ei siirry desimaaleja HILMAan, jolloin HILMA hyväksyy ilmoituksen.
 • Korjattu huutokauppakansion ilmoitusten lukumäärää niin, että kansion nimen perässä näkyy todellinen luku. 
 • Korjattu EU-jälki-ilmoituksen osien listautuminen kohdassa "V KOHTA: Sopimuksen tekeminen"
 • Kansallisen hankintailmoituksen pdf:ltä poistettu ylimääräinen teksti "Puitejärjestely" -osiosta, jolle ei ole enää muokkauskenttää syöttölomakkeella.
 • Tehtäessä uusi ilmoitus aiemman perusteella kohderyhmän maksimipisteet kopioituvat nyt normaalisti uudelle ilmoitukselle 
 • Viimeistelty minikilpailutuksen pdf-dokumenttia 
 • Korjattu yhteistietorekisterin yhteystiedon näkymiseen liittyvä tilanne
 • Korjattu käyttöoikeussopimus -ilmoituksilta toiminto "Tee uusi ilmoitus tämän pohjalta"


Cloudia Pienhankinta

*erikseen tilattava kokonaisuus

 • Poistettu kevennetyn kilpailutuksen "Muut tiedot" -osion esikatselusta ylimääräiset kentät
 • Kevennetyn kilpailutuksen sekä pienhankinnan pdf-dokumentteja paranneltu niin, että kenttien tekstit tulostuvat syöttölomaketta vastaavien otsikoiden alle.
 • Kevennetyn kilpailutuksen pdf-dokumentille lisätty "hankintayksikön esittely" -kenttä 
 • Korjattu pienhankintailmoituksen "Ilmoitus kysymykseen vastauksesta" -viestin virheellinen linkki. Sähköpostin linkki johti virheellisesti Tarjouspalveluun, vaikka ilmoitus oli julkaistu Pienhankintapalveluun. 
 • Korjattu pienhankinnan tarjouspyynnön pdf -dokumenttia niin, että ilmoitukselle lisätyt linkit näkyvät myös pdf-dokumentilla. 
 • Lisätty pienhankintakäyttäjälle myös kevennetyt kilpailutukset näkymään arkistokansioihin


Toimittajarekisteri

*erikseen tilattava kokonaisuus

 • Toimittajarekisterille lisättyjä liitteitä voidaan nyt muokata korjattaessa julkaistua toimittajarekisteriä 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu "hankinnan kohteen kriteerit" -osiota osatarjouksissa suljettujen ryhmien osalta. Hankintailmoitukseen tehty korjausilmoitus aiheutti sen, että keskeneräisellä tarjouksella tarjoamatta jätetyt kohderyhmät ilmoittivat puuttuvasta pakollisesta tiedosta. 
 • Tarjouspalvelun rekisteröitymislomakkeen virheilmoituksia muokattu selkeämmiksi sekä siirretty näkyvämpään paikkaan.
 • "Tarjouspyynnön muut ehdot" -kohdan johdantokenttä lisätty näkymään myös Tarjouspalvelussa. "Tarjouspyynnön muut ehdot" -osio on käytettävissä kun ilmoituksella käytetään rakenteista ESPD:tä. 
 • Korjattu Tarjouspalvelun kohtaa "Koko tarjouspyyntö ja liitteet". Tarjouspyynnön liitteet listautuvat nyt samassa järjestyksessä, kun ne ovat tarjouspyynnölle järjestetty. 
 • Korjattu tarjoajalle näytettävää viestiä, kun korjausilmoitus odottaa HILMAn hyväksyntää.


Pienhankintapalvelu

 • Paranneltu pienhankintapalvelun omien tietojen muokkausnäkymää
Cloudia kilpailutus versiotiedote 8.8.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Tilaajavastuutietojen tarkastaminen Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus


Nyt hankintayksikkö voi helposti tarkistaa lain edellyttämät tilaajavastuu tiedot valitusta toimittasta Saapuneet tarjoukset -välilehdellä. Tiedot tarkistetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani palvelusta. Hankintayksikkö ei tarvitse erikseen tunnuksia Tilaajavastuu-palveluun vaan tiedot haetaan Cloudian käyttäjätunniksilla sekä tarjoajan Y-tunnuksen perusteella. Ohjeet toiminnallisuuteen löytyvät täältä.Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu minikilpailutuksen julkaisu, kun kilpailutus on luotu käyttäen toiminnallisuutta "tee tämän puitesopimuksen pohjalta". 
 • Korjattu tilaajan lisääminen kohtaan "Tilaajat (mukana olevat yhteisöt)". Muutaman ilmoituksen kohdalla tilaajien lisääminen aiheutti järjestelmän jumiutumisen. 
Cloudia kilpailutus versiotiedote 25.7.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu EU-hankintailmoituksen sopimusosien järjestymiseen liittynyt ongelma, mistä johtuen sopimusosat siirtyivät Hilmaan väärässä järjestyksessä.


Tarjouspalvelu

 • Korjattu minikilpailutuksen tarjouspyynnön PDF-tiedoston avautumiseen liittynyt ongelma.
Cloudia kilpailutus versiotiedote 11.7.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Muutettu järjestelmän toimintaa niin, että hankintailmoitusta luotaessa tyhjän lomakekohdan painaminen monivalintapainikkeiden vierestä ei enää muuta kyseiseen lomakekohtaan liittyvää valintaa.
 • Yhteystietorekisteriin on lisätty mahdollisuus poistaa luotuja yksiköitä.
 • Yli neljä vuotta kestävän puitejärjestelyn perusteluiden esittämiseen tarkoitetun tekstikentän toimintaa on muutettu EU-hankintailmoituksella kohdassa IV.1.3 siten, että jatkossa kyseisessä kentässä on mahdollista käyttää tekstissä sulkeita.
 • Korjattu ongelma, joka johti sopimusosien NUTS-koodin muuttumiseen ns. ylätason koodiksi ilmoituksen julkaisun yhteydessä.
 • Korjattu puitejärjestelyn minikilpailutuksen muokkaustilan avaamisen yhteydessä ilmennyt ongelma, joka johti järjestelmän antamaan ilmoitukseen tilapäisestä viiveestä.
 • Korjattu keskeneräisen minikilpailutuksen PDF- ja HTML-muotoisten dokumenttien avautumiseen liittynyt ongelma.

 

Pienhankintapalvelu

 • Korjattu kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnöllä esiintynyt hankinnan kohde -välilehden avautumiseen liittynyt ongelma.
Cloudia kilpailutus versiotiedote 27.6.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu hankinnan kohde -välilehteä kahden ilmoituksen osalta niin, että ilmoituksen tallennus onnistuu eikä tule tilapäistä viivettä. Molemmissa tapauksissa ongelman aiheutti aiempi tarjouspyyntö, jonka perusteella tarjouspyynnöt olivat tehty. 
 • Poistettu pakollisuus kansallisen hankintailmoituksen kohdasta "Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka". Kyseinen kohta ei ole myöskään pakollinen HILMAssa. 
 • Korjattu EU-jälki-ilmoituksen esikatselu ja julkaisu -sivun virheellinen viittaus puuttuvasta tiedosta liittyen kohtaan II.2.5).
 • Ilmoituksen julkaisu estetty enter-painikkeella, jotta ilmoituksen julkaisua ei pääse tapahtumaan vahingossa. 
 • Korjattu vertailutaulukon laadun maksimipisteisiin liittyvä ongelma
 • Tarjouspyynnön muut ehdot -osio lisätty näkymään toimittajarekisterin pdf:llä
 • Korjattu tarjouspyyntöjen hakua niin, että se ottaa huomioon myös järjestelmään kevään aikana lisätyt uudet lomakkeet
 • Korjattu EU-hankintailmoituksen pdf-dokumenttia niin, että sopimuksen osat tulostuvat järjestysnumerojen mukaan järjestyksessä
 • Poistettu kansalliselta hankintailmoitukselta puitejärjestelyn alkamis- ja päättymispäivät sekä toimijoiden lukumäärä. Kyseisiä tietoja ei vaadita myöskään HILMAssa eikä EU-hankintailmoituksella. 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu tarjoajan tarjous pdf-dokumenttia niin, että ESPD:n kohtaan "D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit" kirjoitetut lisätiedot tulostuvat tarjoajan tarjoukseen
Cloudia kilpailutus versiotiedote 16.6.2017Perjantaina 16.6.2017 Cloudia Kilpailutuksen asennuksessa lisättiin hankintailmoituksille uusi osio: Tietoa hankinnassa huomioiduista erityiskysymyksistä. Osio sisältää kolme pakollista kysymystä, jotka eivät tule näkyviin näkyviin ilmoituksen pdf-lomakkeelle vaan ovat puhtaasti tilastolliseen tarkoitukseen. 


Osio on tullut pakolliseksi seuraaville HILMAan lähteville lomakkeille: 

 • Kansallinen hankintailmoitus
 • EU-hankintailmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
 • EU-hankintailmoitus, erityisalat
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus


Kyseinen osio on lisätty myös käyttöohjeisiin.NUTS-koodi

Lisäksi asennuksessa on päivitetty NUTS-koodi listaus. HUOM! Keskeneräisiltä ilmoituksilta on tyhjennetty kaikki NUTS-koodikentät. NUTS-koodi täytyy valita ilmoitukselle uudelleen ennen ilmoituksen julkaisua.Cloudia kilpailutus versiotiedote 13.6.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Ennakkoilmoituksen, joka on luonteeltaan pelkkä ennakkotietoilmoitus, nimeksi listautuu kaikki ko. ilmoitukselle listatut hankintasopimukset pilkulla erotettuna. 
 • Muutosilmoituksen julkaisuun liittyvä ongelma korjattu
 • Korjattu EU-hankintailmoituksen hankinnan osien drag & drop toimintoa
 • Lisätty ESPD-dokumentti "Lähetä esikatselu sähköpostilla" -toimintoon. Jos käytetään järjestelmän kommentointimahdollisuutta, vastaaja löytää ESPD -dokumentin kommentointiliittymältä. Jos ei käytetä järjestelmän kommentointia vaan lähetetään ilmoitus sähköpostilla esikatseltavaksi, ESPD -dokumentti lähtee esikatselusähköpostin liitteenä.
 • Korjattu täsmennyspyynnön vertailua niin, että myös pitkät tekstit saa tarvittaessa näkyviin kokonaan


Cloudia Pienhankinta

 • Korjattu pienhankinnan tarjousdokumentin ylätunnisteen muodostumista
 • Korjattu kevennetyn kilpailutuksen vertailutaulukkoon liittyvä ongelma


Tarjouspalvelu

 • Tee uusi tarjous tämän pohjalta -toimintoa korjattu, jotta ESPD tiedot kopioituvat oikein 
Cloudia kilpailutus versiotiedote 29.5.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

 • Muutettu hankintapäätöksen sähköisen allekirjoituksen mukaan lähtevä vertailutaulukko muotoon, jossa liikesalaisuudet ovat piilotettu. 
 • Vaihdettu hankintapäätöksen sähköisen allekirjoituksen mukaan lähtevä vertailutaulukko kun kilpailutuksessa käytetään sähköistä huutokauppaa. Aiemmin allekirjoitettavaksi lähti alustavan kierroksen vertailutaulukko ja nyt mukaan lähtee huutokaupan jälkeinen vertailutaulukko. 
 • Kansallisen hankintailmoituksen kohta "Voimassaoloaika" on muutettu lukemaan "Hankintasopimuksen voimassaoloaika", jolloin otsikko vastaa HILMAa
 • Korjattu Käyttöoikeussopimus hankintailmoituksen korjausilmoitusta. Ilmoitukselle lisätty muutokset -osio.
 • Lisätty kohta III.1.6 mukaan pdf-dokumentille. Ko. kohta ei tulostunut EU-hankintailmoituksen pdf-dokumentille, jos osioon III ei oltu täytetty muita kohtia. 
 • Hankintailmoituksen osia voidaan nyt järjestää drag & drop -toiminnolla. 
 • Korjattu tarjousten voimassaolokenttää niin, että se tyhjennetään kun kopioidaan mallipohjasta uusi ilmoitus, jotta vanhoja tietoja ei tule uudelle lomakkeelle.


Cloudia Pienhankinta

 • Kevennetyn kilpailutuksen muokkaukseen liittyvä ongelma korjattu. Ongelman aiheutti puuttuva logo hankintaorganisaation tiedoissa.
Cloudia kilpailutus versiotiedote 16.5.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus


Sähköinen allekirjoittaminen

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

Allekirjoitettaviin ilmoituksiin on lisätty (kaikki muut tarjouspyynnöt lukuun ottamatta pienhankintatarjouspyyntöä) sähköinen allekirjoittaminen. Toiminto on mahdollista saada tarjouspyynnön, avauspöytäkirjan sekä hankintapäätösdokumentin sähköiseen allekirjoittamiseen. Jos organisaatiolla on käytössä sähköinen allekirjoittaminen, tulee valittavaksi, halutaanko ko. asiakirja allekirjoittaa normaalisti vai sähköisesti. Katso sähköisen allekirjoittamisen ohjeet täältä.


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 

Cloudia Kilpailutus

 • Tarkistettu EU-hankintailmoitusten tekstikenttien merkkimäärät vastaamaan HILMAan tehtyjä päivityksiä 
 • EU-ilmoituksille lisätty valinta hankintaorganisaation yksiköille. 
 • Muokattujen ESPD-tietojen päivittyminen ESPD PDF-dokumentille korjattu. 
 • Muokkaa määräaikaa -toiminnolla tehdyn päivämäärämuutoksen kellonajan siirtyminen HILMAan korjattu. 
 • Soveltuvia ehdokkaita -kohta poistettu EU-hankintailmoituksen osallistumispyyntödokumentilta. Aikaisemmin kohta tuli dokumentille, vaikka sitä ei ole valittu osallistumispyyntöä laadittaessa. 
 • Kynnysarvon alittava kansallinen hankintailmoitukseen jätetyn tarjouksen muuttuminen osallistumishakemukseksi korjattu. Ongelman aiheutti vanha kynnysarvotieto.
 • Esitallennusteksteissä kohdasta "Kokonaismäärä tai laajuus" poistettu EU-viittaus. 


Cloudia Pienhankinta

 • Kevennetyn kilpailutuksen muokkaukseen liittyvä ongelma korjattu. Ongelman aiheutti tyhjä yhteisötieto hankintaorganisaation yhteystiedoissa. 
 • Kriteerien näkymistä korjattu tarjouspyyntödokumentilla sekä osio tarjousliitteet lisätty näkymään tarjouspyyntödokumentille 
 • Rajoitetulla menettelyllä julkaistujen pienhankintatarjouspyyntöjen tarjouspyyntölinkkejä korjattu. 
 • Uuden ilmoituksen laatiminen oman mallin pohjalta korjattu. Ongelma esiintyi satunnaisesti kevennetyn kilpailutuksen ilmoituksilla. 
 • Kysymyksen vastaukseen liittyvä ongelma on korjattu. Ongelman aiheutti tyhjä sähköpostiosoite hankintayksikön käyttäjän takana. 
 • Pienhankintatarjouspyynnölle asetettujen tarjousliitteiden näkyminen korjattu. Ennen korjausta Tarjousliitteet -kohta ei näy tarjouspyynnöllä silloin, kun järjestelmästä ei ole vaadittavaksi yhtään liitettä pakolliseksi, mutta tekstiä oli kuitenkin kirjoitettu.

 


Cloudia Suunnittelu

 • Kilpailutusluonnokselle sekä kilpailutusprojektille syötettyjen CPV ja NUTS -koodien siirtyminen projektin kautta perustetulle tarjouspyynnölle korjattu. 

 

Tarjouspalvelu

 • Korjattu Omat tarjoukset -kohdan ikoneita kohdistumaan asetettuihin linkkeihin 
 • Korjattu kirjoitusvirhe Tarjouspyynnön tiivistelmä -sivulta 
 • Tarjouksen lähetykseen liittyvä ongelma korjattu. Ongelman aiheutti satunnaisesti ESPD-vastausten duplikaattirivit. Emme suosittele pitämään tarjousta auki useassa välilehdessä, kun tarjousta täytetään. 
Cloudia kilpailutus versiotiedote 2.5.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:

 

Cloudia Kilpailutus


ESPD

EU-hankintailmoituksille on lisätty mahdollisuus käyttää sekä rakenteista ESPD-lomaketta että esittää tarjouspyyntöön liittyviä muita vaatimuksia. Kun valitsee kohdan "käytetään ESPD:tä", soveltuvuusvaatimukset osio muuttuu "Tarjouspyynnön muut ehdot" -osioksi. Toimintaperiaate ko. osiossa on samanlainen kuin soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjouspalvelussa tarjouspyynnön muut ehdot tulevat täytettäväksi kohtaan "Poissulkeminen ja Soveltuvuus (ESPD)". Sähköinen allekirjoitus

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

EU-ilmoituksille on lisätty sähköinen allekirjoittaminen. Toiminto on mahdollista saada tarjouspyynnön, avauspöytäkirjan sekä hankintapäätösdokumentin sähköiseen allekirjoittamiseen. Jos  organisaatiolla on käytössä sähköinen allekirjoittaminen, ei ko. toimintojen allekirjoittamista voi tehdä muulla tavoin Cloudia Kilpailutuksessa. Katso ohjeet täältä.


 

Toimittajarekisteri

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus 

Toimittajarekisterin soveltuvuusvaatimukset osioon on lisätty mahdollisuus käyttää kriteerikirjastoa. Tämän lisäksi toimittajarekisteriin on lisätty ESPD-lomake.


Cloudia Pienhankinta
Pienhankintatarjouspyyntö sekä kevennetty kilpailutus (pisteytyksellä) on päivitetty Cloudia Kilpailutuksen uudelle ulkoasulle. Lomakkeet löytyvät jatkossa kohdasta ”Tee ilmoitus uusilla lomakkeilla” -> ”Muut ilmoitukset”. Tutustu uusien lomakkeiden ulkoasuun täältä: 
pienhankinta ja kevennetty kilpailutus.  Lähiviikkojen aikana, päivitämme myös webinaaritallenteen.

Cloudia Suunnittelu
Cloudia suunnitteluun on lisätty mahdollisuus laatia kilpailutusehdotuksia irtosivunäkymän kautta, jolloin ehdotusmahdollisuus annetaan Cloudia Suunnittelun lisenssikäyttäjien lisäksi myös ns. kirjautumattomille käyttäjille. Käyttöönottovaiheessa projektipäälliköt toimittavat organisaatiolle linkin, jonka organisaatio voi lisätä haluttuun paikkaan (esim. intranet). Jos käyttöönottoprojekti on päättynyt, linkki pyydetään Cloudian järjestelmätuesta. Katso ohjeet 
täältä.

Kilpailutusluonnoksen vahvistukseen on lisätty mahdollisuus julkaista luonnos julkiseen kalenterinäkymään, Hankintakalenteriin. Hankintakalenteriin julkaistut kilpailutusluonnokset löytyvä kohdasta ”Tulevat hankinnat”. Oikeasta yläkulmasta voidaan vaihtaa sen organisaation näkymään, jonka kilpailutusluonnoksia halutaan tarkastella. Kilpailutusluonnoksen ohjeet löytyvät 
täältä. Uudistunut hankintakalenteri löytyy täältä.

 Hankintakalenteri
Uudistunut hankintakalenteri löytyy osoitteesta www.hankintakalenteri.fi

 

Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:

 

Cloudia Kilpailutus

 • Kaikilla lomakemalleilla kriteerikirjasto tulee näkyviin heti. Aiemmin piti valita ensin valintaperuste, jonka jälkeen kriteerikirjasto tuli näkyviin. 
 • Poistettu pakollinen TED numerovaatimus kansallisen hankintailmoituksen määräajan muokkaus toiminnosta. 
 • Korjattu muutosilmoitustyypin poistaminen. Aiemmin muutosilmoituksen poistaminen järjestelmästä ei onnistunut käyttöliittymältä
 • ESPD:n käyttö mahdollistettu "Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus" ilmoitustyypille
 • ESPD:n luontiin lisätty tarkastuksia, jotta duplikaattirivejä ei pääse muodostumaan
 • Muokattu ESPD:n osion III kohtaa puhtaasti kansallisissa poissulkemisperusteissa olevan kysymyksen suomenkielistä muotoa
 • Korjattu tilaajat -osion yhteystietokenttää niin, että puuttuvasta tiedosta tulee ilmoitus esikatselusivulla

 

Cloudia Pienhankinta

 • Pienhankintakäyttäjien luonti: Korjattu tunnuksen yritys -valikkoa niin, että siinä eivät näy poistetut piehankintayksiköt
 • YTJ-haku lisätty Kevennetylle kilpailutukselle


Tarjouspalvelu

 • Estetty välilyönnin käyttäminen numeerisessa kentässäCloudia kilpailutus versiotiedote 18.4.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus


Toimittajarekisteri

* erikseen tilattava lisätoiminnallisuus

Cloudia Kilpailutukseen on lisätty menettely toimittajarekisterille, joka tunnetaan myös kelpuuttamisjärjestelmänä (erityisalat). Menettelyssä perustetaan toimittajarekisteri, jonka pohjalta hankintayksikkö voi tehdä ko. rekisteriin kohdistuvia tarjouspyyntöjä. Ohjeet menettelyyn löydät täältä.


ESPD-lomake liitteeksi

ESPD-kysymykset on siirretty tarjouspyyntö pdf:ltä erilliselle liitteelle. ESPD-lomake tulee tarjouspyynnön liitteeksi ja sitä pääsee tarkastelemaan Esikatselu ja julkaisu -sivulla. Tarjouspalvelussa liite listautuu tarjouspyynnön muiden liitteiden joukkoon. 
Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Lähetä esikatselu sähköpostilla -toiminnon rivinvaihto korjattu
 • "Muokkaa ilmoituksen tietoja" -toiminnossa olevaa ohjetekstiä uudistettu
 • Muokattu ESPD:n osion III kohtaa puhtaasti kansallisissa poissulkemisperusteissa olevan kysymyksen muotoa


Tarjouspalvelu

 • Hanki-palvelun Vahti-toiminnossa oleva sähköpostiosoitteen varmistaminen korjattu. Sähköpostiosoite, johon viesti uudesta löytyneestä tarjouspyynnöstä halutaan tulevan, tulee vahvistaa vahteja laadittaessa.
Cloudia kilpailutus versiotiedote 4.4.2017Päivityksessä on asennettu seuraavia uusia toiminnallisuuksia:


Cloudia Kilpailutus


Uudet lomakkeet


Cloudia Kilpailutukseen on julkaistu seuraavat uuden ilmoitustyypit:

 • Muutosilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus


Kyseiset ilmoitukset löytyvät valitsemalla "tee uusi ilmoitus" - "tee kansallinen tai EU-ilmoitus". Ohjeet kyseisille ilmoituspohjille löydät täältä:Korjausilmoituksen vaikutus tarjouksiin


Päivityksessä on tullut muutos siihen, kuinka korjausilmoituksen tekeminen vaikuttaa jätettyihin ja keskeneräisiin tarjouksiin. Tähän saakka, mikäli tarjouspyyntöä on korjattu soveltuvuusvaatimusten tai hankinnan kohteen kriteereiden osalta, on muokkaaminen johtanut jo jätettyjen ja keskeneräisten tarjousten poistamiseen.

Jatkossa, mikäli tarjouspyyntöön tehdään hankinnan kohteen kriteereihin, soveltuvuusvaatimuksiin tai ESPD-lomakkeeseen kohdistuvia muutoksia, eivät tarjoukset poistu kokonaan, vaan ne siirtyvät keskeneräiseksi ja säilyvät muilta kuin muutoksen kohteena olevan kriteerin tai soveltuvuusvaatimuksen osalta muuttomattomana. 


Tarjoaja saa keskeneräiseksi siirtyneestä tarjouksesta tiedon sähköpostitse. Tarjoajan täytyy käydä syöttämässä muutoksen kohteena olleen kriteerin tai soveltuvuusvaatimuksen tiedot tarjoukselle sekä lähettää tarjous uudelleen. Mikäli tarjouspyyntöön tehdyt muutokset kohdistuvat rakenteisen ESPD-lomakkeen kohtiin, korjatun tarjouspyynnön julkaisemisen yhteydessä tiedotetaan kaikkia ESPD-vastauksia jättäneitä tahoja, mukaan lukien ryhmittymän jäsenet ja alihankkijat.Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Kentät "Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset" sekä "Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan" asetettu pakolliseksi kansalliselle hankintailmoitukselle, jos hankintamenettelyksi valitaan innovaatiokumppanuus (sama muutos tehdään HILMAan 7.4.2017 tehtävässä sovelluspäivityksessä). 
 • Kansallisen hankintailmoituksen korjausilmoituksen kenttä "hankinnan arvo" asetettu vapaaehtoiseksi (sama muutos tehdään HILMAan 7.4.2017 tehtävässä sovelluspäivityksessä). 
 • Kevennetyn kilpailutuksen julkaisuun liittyvä tilanne on korjattu. Jos hankinnan voimassaoloaika sekä tarjouspyynnön määräaika olivat ristiriidassa, järjestelmä ei kertonut miksi ilmoituksen julkaisu ei onnistu. Lisätty julkaisuun viesti, jossa kerrotaan miksi julkaisu ei onnistu. 
 • Määräajan muokkauksella tehtyihin korjausilmoituksiin liittyvä julkaisuongelma on korjattu. Ongelman aiheutti HILMAn tekemä hylkäys, koska määräaikaa muutettaessa ei ilmoitukselle voinut määrittää uutta tarjousten avauspäivää. Ko. kenttä on lisätty "Muokkaa määräaikaa" -toimintoon, jos kyseessä on EU-hankintailmoitus tai EU-hankintailmoitus, erityisalat ja IV.1.1) Menettelyn luonne -kohdassa on valittu "Avoin menettely" tai "Nopeutettu avoin menettely".
 • Poistettu pakottavuus "Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta" -lomakkeelta poistettu pakottavuudet kohdasta II.1.7 ja V.2.3. Kentät muutettu vastaamaan HILMAn lomaketta.
 • Lomakkeella "Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ilmoitus tehdystä sopimuksesta" korjattu kohta "Toimittaja on pk-yritys" lukemaan samoin myös pdf-dokumentilla. Aiemmin pdf-dokumentilla luki kyseisessä kohdassa vanha otsikko "Urakoitsija on pk-yritys".
 • Korjattu tarjouspyynnön esikatselu ja julkaisu -sivulla sähköpostiosoitteiden tarkistaminen. Virheellinen sähköpostiosoite ja sen korjaaminen aiheutti sen, että HILMAan saattoi lähteä useita kappaleita samaa ilmoitusta.


Tarjouspalvelu

 • Monistuneiden ESDP-vastausten aiheuttama lähetysongelma on korjattu. Ongelma ilmeni tilanteissa, jossa tarjoaja painaa useaan otteeseen tarjouksen lähetys-painiketta.Cloudia kilpailutus versiotiedote 21.3.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • ESPD:n esikatseluosio on lisätty nyt näkymään myös sosiaalipalveluiden hankintailmoitukselle, kun käytössä on Kilpailutuksen rakenteinen ESPD.

 • "Mahdollisten optioiden lisähankintojen kesto" -kentän kopioitumista on korjattu ilmoituksissa, jotka siirretään testijärjestelmästä tuotantoon tai toisinpäin.
 • ESPD-lomakkeen V ja IV osiosta on poistettu pakolliset kentät sekä minimivaatimusten tarkastaminen silloin, kun tarjous tehdään ryhmittymänä tai voimavara-alihankkijoita käyttäen.
 • ESPD:n III osa Poissulkemisperusteet kysymysten sanamuotoa on muutettu "joko ... tai". Aikaisemmin kysymys oli muodossa "sekä ... että"


Tarjouspalvelu

 • "Omat tiedot" -osion laskutusosoitteen tallentumiseen liittyvä ongelma on korjattu.
 • ESPD-kysymysten laajennettavia kenttiä korjattu niin, että sisältö muodostuu oikein.
 • ESPD-profiilin tallentumista korjattu niin, että profiili kopioituu aina, kun tarjouspyynnössä on käytössä Kilpailutuksen rakenteinen ESPD.
 • Tarjouspyynnölle määritellyn tarjouksen voimassaoloajan siirtyminen tarjouspalveluun korjattu.


Pienhankintapalvelu

 • Pienhankintapalveluun on lisätty merkintä pakollisille tarjousliitteille. Tieto näkyy Pienhankintapalvelussa tarjousta täytettäessä "Tarjousliitteet" -välilehdellä sekä tarjouspyynnön PDF-dokumentilla "Tarjousliitteet" -kohdassa.Cloudia kilpailutus versiotiedote 8.3.2017 (muokattu 21.4.2017)


Päivityksessä on julkaistu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Cloudia Suunnittelu

* lisätoiminnallisuus

 • Kilpailutusprojektille on lisätty kysely-toiminnallisuus, jolla voidaan laatia osallistumiskyselyitä sekä kulutuskyselyitä.
  • Osallistumiskyselyillä voidaan kartoittaa muilta yhteisöiltä halukkuutta osallistua kilpailutusprojektin hankintaan
  • Kulutuskyselyillä voidaan kartoittaa muilta kilpailutusprojektiin liittyviltä yhteisöltä tilaustarvetta
 • Asetukset valikkoon on lisätty uusi toiminto "Ilmoituksen vastaanottajat". Ilmoituksen vastaanottajat-kohtaan tallennetut sähköpostiosoitteet saavat automaattisesti viestit joita lähetetään eri vaiheiden "Lähetä ilmoitus" -toiminnolla. Tarkemmat tiedot löydät ohjeesta

Cloudia Pienhankinta

 • Cloudia Pienhankinnan (pienhankintatarjouspyyntö ja kevennetty kilpailutus (pisteytyksellä)) julkaisuvalintojen logiikkaa on muutettu niin, että avoimessa menettelyssä organisaatiolla olevat julkaisukanavat ovat automaattisesti valittuna. Valinnat eivät ole pakotettuja ja käsittelijä voi poistaa haluamansa valinnat julkaisusivulla.
 • YTJ-haku: Tarjoajien tietoja voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-tietopalvelusta. Ks. tarkemmat ohjeet pienhankinnan ohjeen julkaisu -kohdasta. *(lisätty versiotiedotteeseen 21.4.2017)


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

* lisätoiminnallisuus

 • Kenttien kopioitumista korjattu niissä ilmoituksissa joita siirretään testijärjestelmästä tuotantoon tai toisinpäin.
 • Muutoksenhakutiedot-välilehdelle lisätty kenttien tarkistuksia.
 • Käyttöoikeudet toimintoon tulevaa tarjouspyyntölistausta korjattu.
 • Kilpailutusintegraatio: Cloudia Kilpailutuksen sopimusnäkymän teksti muutettu muotoon "Siirry hankintasopimuksen tekemiseen (muista päivittää hankinta sopimuskokonaisuuteen)"
 • Tietopyynnön määräaika korjattu näkymään tarjouspyyntödokumentilla.


Tarjouspalvelu

 • Ryhmittymän jäsenen ESPD-selvityksen lähettämiseen liittyvä ongelma korjattu. Joissakin tilanteissa ryhmittymän vetäjälle ei palautunut tietoa, että jäsen on lähettänyt oman ESPD-selvityksen.
 • Alihankkijoille tulevaa ESPD-selvityksen vahvistusviestiä korjattu. Alihankkijalle tullut PDF-dokumenttiin kohdistuva linkki avasi tyhjän sivun.Cloudia kilpailutus versiotiedote 21.2.2017Päivityksessä on julkaistu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Tarjouspalvelu ja Pienhankintapalvelu

Tarjouspalvelun ja Pienhankintapalvelun rekisteröitymislomakkeeseen sekä yrityksen yhteystietoihin Omat tiedot -sivulle on lisätty kaksi uutta kenttää: toimialan pääluokka ja yrityksen kokoluokka. Molemmat kentät ovat valintalistoja ja molemmat ovat pakollisia tietoja eli rekisteröityminen ei onnistu, ellei ko. kenttiä täytetä. Yrityksen kokoluokka viittaa tarjoajan yrityksen henkilöstömäärään. Toimialaluokitus on Tilastokeskuksen käyttämäluokitus.  


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu kynnysarvon alittavan hankintailmoituksen sekä neuvottelukierroksen pdf-tulosteelle oikea hankintalain pykälä kohtaan "Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon"  
 • Korjattu hankintailmoituksen kopiointia testiympäristöstä tuotantoon niin, että kopioinnissa siirtyvät kansallisella hankintailmoituksella CPV-koodit sekä sosiaalipalveluilmoituksilla hankinnan kohde -osion tiedot
 • Korjattu mallipohjia niin, että valinta "Tällä ilmoituksella perustetaan puitejärjestely" kopioituu mallipohjasta tehdylle ilmoitukselle 
 • Lisätty kansalliselle hankintailmoitukselle käyttöliittymälle virheilmoitus, jos määräaika ja hankinnan voimassaoloaika ovat ristiriidassa
 • Hankintailmoituksen julkaisusivulle muutettu Tarjouspalvelu -täppä oletukseksi
 • Korjattu "Tarjouspyyntöön tutustuneet" -listausta niin, että listaus säilyttää tiedot myös määräajan muutoksen jälkeen 


Cloudia Suunnittelu

 • Lisätty kilpailutusprojektin osioon "Tarjouspyynnöt" mahdollisuus tehdä myös sosiaalipalveluiden hankintailmoitukset, tietopyyntö, kansallinen suorahankinta sekä yleinen avoimuusilmoitusCloudia kilpailutus versiotiedote 7.2.2017


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu dynaamisten lisätietokenttien näkyvyys tarjousdokumentilla, kun kenttä on vahvistettu liikesalaisuudeksi
  Yleisten kriteerien pakollisuusmerkintä lisätty pienhankinnan tarjouspyyntö PDF -dokumentille
 • Korjattu Tarjousliitteet -välilehteen liittyvä näkyvyysongelma 
 • Lisätty tietoja, joita toiminto "Tee hankintailmoitus tämän ennakkoilmoituksen pohjalta" kopioi uudelle ilmoitukselle
 • Korjattu ESPD tietojen periytyminen kun tehdään uusi ilmoitus mallipohjasta 
 • Poistettu pakollisuus EU-ennakkoilmoituksen kohdasta II.2.7 Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto, koska ko. kohta ei ole pakollinen HILMAssa
 • Korjattu EU-ennakkoilmoituksen julkaisua niin, että puuttuvat pakolliset tiedot välilehdellä 4. estävät ilmoituksen julkaisun
 • Korjattu mallipohjia niin, että kun jaetusta mallipohjasta aloitetaan uusi ilmoitus, kenttä "I.3) Viestintä" tyhjennetään
 • Korjattu HTML- ja PDF-dokumentin tietojen yhdenmukaisuutta


Cloudia Suunnittelu

 • Korjattu mahdollisuus tehdä kansalliselta hankintailmoitukselta uusi kilpailutusprojekti tai -luonnos


Tarjouspalvelu

 • Lisätty englannin ja ruotsin käännöksiä Tarjouspalvelun etusivulle
 • Jos ESPD selvityksiä ei pyydetä ei-voimavara-alihankkijoilta, Tarjouspalvelusta on poistettu ESPD:n osion II kohdasta D. ohjeistus lähettää pyyntö alihankkijoille ESPD-selvityksiä varten. Cloudia kilpailutus versiotiedote 24.1.2017Päivityksessä on julkaistu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Cloudia Suunnittelu

 • Kilpailutusprojektin loppuraportilla tavoiteajan yli menneet ajat näkyvät punaisella 
 • Lisätty kilpailutuskalenteriin kuvake näyttämään, kun hankinnasta on tehty hankintapäätös
 • Kilpailutuskalenterissa voi nyt valita henkilön, jonka luonnoksia ja projekteja halutaan tarkastella kalenterissa. 
 • Nyt voit tehdä uuden kilpailutusluonnoksen tai -projektin suoraan haluamaltasi aiemmalta tarjouspyynnöltä. Tarjouspyynnöltä kopioituu näin ollen hankinnan perustiedot (tarjouspyynnön nimi, kuvaus, hankintamenettely, hankintalaji, CPV-koodi, NUTS-koodi sekä ennakoitu arvo) uudelle luonnokselle/projektille.  
 • Kun kilpailutusprojektilla muokataan yksittäisen vaiheen aikataulua, voidaan nyt siirtää edeltäviä vaiheita taaksepäin ja tulevia vaiheita eteenpäin samalla kertaa. Käynnissä olevan kilpailutusprojektin aikatauluja muutettaessa on annettava perustelut muutokselle.  
 • Aikatauluprofiilit: Asetuksiin on nyt mahdollista luoda useampi aikatauluprofiili erilaisille kilpailutuksille. Aikatauluprofiilille voidaan lisätä omia vaiheita, muokata niiden järjestystä sekä asettaa tavoiteajat ja vastuuhenkilöt samoin kuten järjestelmän luomille vaiheille. Kun luodaan uusi kilpailutusprojekti, valitaan aikatauluprofiileista projektille profiili, jonka mukaan aikataulut päivittyvät projektille.  

        * Erikseen tilattava lisätoiminnallisuusPäivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Korjattu esitallennustekstin tallentaminen kevennetyn kilpailutuksen lomakkeella 
 • Korjattu ostopaikkaluetteloa hankinnan tuotetietojen osalta 
 • Korjattu minikilpailutukselle mahdollisuus lisätä mukana olevia yhteisöjä   
 • "Tee jälki-ilmoitus tämän pohjalta" -toiminto kopioi nyt myös sopimuksen osien tiedot jälki-ilmoitukselle 
 • Päivitetty EU-hankintailmoitusten vähimmäismääräajat uuden hankintalain mukaisiksi 
 • Lisätty pakollisuusmerkintä kansallisen hankintailmoituksen hankintayksikön sähköpostiosoitteelle  
 • Korjattu kansallisen hankintailmoituksen pdf-tulosteelle oikea hankintalain pykälä kohtaan "Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon"  
 • Vähennetty tarjouspyyntödokumentille tulostuvien desimaalien määrää ESPD kriteereillä 


Tarjouspalvelu

 • Korjattu kirjoitusvirhe tarjoajan ESPD-lomakkeella 
 • Lisätty "Raportit" -sivulle ohjeteksti, jossa ohjeistetaan täyttämään "Yhteystiedot" -sivulla olevat laskutustiedot, jos raportoidaan myyntejä hankintayksikölle 
 • Korjattu Tarjouspalvelun ja Pienhankintapalvelun RSS-syötettä
 • Korjattu tarjousdokumenttia niin, että "muut liitteet" osio tulostuu tarjouksen loppuunCloudia kilpailutus versiotiedote 10.1.2017


Päivityksessä on julkaistu seuraavat uudet toiminnallisuudet:


Kansallisisiin ilmoituksiin on lisätty kaksi uutta ilmoitustyyppiä "Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus" sekä "Yleinen avoimuusilmoitus". Molemmat ilmoitukset voi nyt tehdä suoraan Cloudia Kilpailutuksesta. Ilmoitukset siirtyvät rajapintaa pitkin suoraan HILMAan. Kansallisten hankintojen suorahankintailmoituksen ohjeet löytyvät täältä ja yleisen avoimuusilmoituksen ohjeet täältä


Päivityksessä on asennettu seuraavia korjauksia:


Cloudia Kilpailutus

 • Käyttöoikeudet -osion "tunnuksen henkilö" kenttää korjattu niin, että listauksessa eivät näy enää yhteystietorekisteristä poistetut henkilöt
 • Korjattu kansallisen hankintailmoituksen "mukana olevat yhteisöt" kohtaa niin että valittavissa ovat myös uudet yhteistietorekisteriin tallennetut yhteisöt
 • Korjattu kansallisen hankintailmoituksen "kilpailuttamisesta vastaava toimipiste" kohtaa niin, että se näkyy sekä käyttöliittymällä että pfd:llä
 • Viimeistelty kansallisen hankintailmoituksen pdf-dokumenttia
 • Korjattu kansallisen hankintailmoituksen "Valitse yksikkö" - valintaa
 • Piilotettu vanhoilla lomakkeilla tehtyjen ilmoitusten kohdalta "muokkaa määräaikaa" -valinta. Näitä ilmoituksia muokataan "muokkaa ilmoituksen tietoja" -toiminnolla. 
 • Korjattu "Esikatselu ja julkaise" -välilehden toimintoja 
 • Tarjouspyynnön kopiointi testiympäristöstä tuotantoon säilyttää ESPD valinnat ilmoituksella
 • Korjattu ESPD- tietojen tulostumista pdf-dokumentille
 • Nostettu ESPD kuvauskenttien merkkimäärärajoitetta 5000 merkkiin
 • Lisätty "muut sopimustoimittajat" kansio yhteystietorekisteriin
 • Kansallisen hankintailmoituksen "Hankintayksikön luonne" valinnat päivitetty vastaamaan Hilman lomaketta
 • Korjattu yksikön tallentaminen yhteistietorekisteriin
 • EU-jälki-ilmoitukselta poistettu kohdan "sopimuskumppanin sähköposti" pakollisuus, koska ko. kohta ei ole pakollinen HILMAssa